Alkolås för företag

Dignitas alkolås AL-100K för företag

Ett alkolås är ett enkelt sätt att undvika olyckor – och i många fall rädda liv.  Med alkolås installerade i dina bilar tar du inte bara ansvar för din personal  och dina tillgångar, du visar också kunder och andra att ditt företag  sätter stort värde på säkerhet. Förutom att Dignita AL-100K är ett godkänt, modernt alkolås med snabb uppvärmning och säker mätbarhet är det också kompatibelt med många externa telematiksystem.  Du kan också få direktnotiser till din mobiltelefon om någon blåser rött eller har valt att tillfälligt koppla ur alkolåset.

Dignita AL-100K

Vårt alkolås för professionellt bruk.

*Pris på begäran