VANLIGA FRÅGOR

Här får du alla de vanligaste frågorna besvarade på ett ställe

För dig som konsument finns ett antal saker som du bör titta extra på för att hitta en bra alkoholmätare.
  • Är mätvärdet beroende av hur jag blåser? Små alkomätare utan provtagningssystem visar vanligtvis felaktigt mätvärde om du blåser hårt eller löst.
  • Använder alkomätaren ett munstycke? Alkoholmätare utan munstycke kan endast ge en grov indikation eftersom omgivningens luft blandas med utandningsluften innan den når mätaren.
  • Har alkoholmätaren en mätteknik som inte ger utslag för störande ämnen såsom cigarettrök?
  • Är alkomätaren stabil inom det av leverantören rekommenderade kalibreringsintervallet?
  • Är leverantören etablerad med produkter med erkänt hög kvalitet?
  • Ser produktens datablad över mätnoggrannhet pålitlig ut, eller är det en kopia av en annan erkänd leverantör?
  • Finns det pålitliga svenska referenser?
  • Ser mätaren ut som ett kvalitetsinstrument? Ser den ut som en rolig gimmick är det oftast tyvärr också bara det.

Många alkomätare marknadsför sig idag med “samma mätteknik som polisen”.
Nej långt ifrån alla alkomätare som säljs håller måttet enlig oss.
Vi rekommenderar alltid att välja en Orginal alkomätare efter ditt eget behov, samt att det finns referenstester som visar på bra kvalitet.
De alkoholmätare vi säljer är noga utvalda samt håller hög kvalitet med bra testvärden. Sedan är det viktigt att man väljer en leverantör med fullständiga garantier.

I Sverige går gränsen vid 0.2‰ för rattfylleri samt 1.0 ‰ för grovt rattfylleri.
Ny rattfyllerilag trädde i kraft den 1 Januari 2010.
Har personen mer än 0,2 promille i blodet blir domen rattfylleri och man förlorar körkortet i minst ett år. Om domen blir grovt rattfylleri är återkallelsetiden tiden minst två år.

Polisen har valt att bara visa rött eller grönt, detta för att undvika diskussion med trafikanten vid vägkanten. Vid ett positivt prov får personen sedan blåsa i en annan alkomätare hos Polisen alt ta blodprov där den exakta alkoholhalten kan utläsas.

Nej, men volymen och hur du blåser är en oerhört viktig parameter för att få ett korrekt resultat. För att vara lätt att använda är bra alkoholmätare okänsliga för hur du blåser, hårt, löst osv. För mätnogrannheten är det viktiga att det är en konstant utandning.

Du kan hyra ditt Dignita alkolås AL-100V för villkorat körkort, och då ingår installation, service, kalibrering och urmontering. Priser och villkor för dessa hittar du under fliken “Kostnad” på “Villkorat Alkolås”.

Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift och i hyran ingår alla planerade tjänster som krävs för det villkorade alkolåset under hela villkorsperioden. Kostnad tillkommer för obligatoriska läkarkontroller.

För enklare alkomätare får du ett felaktigt utslag för alkohol efter att du rökt men det får du inte med en bra alkomätare. Du bör däremot inte blåsa rök direkt in i mätaren då mätcellen kan ta skada.

Du kan använda samma munstycke, även om vi rekomenderar att byta med jämna mellanrum av hygieniska skäl. Om du blåser väldigt många gånger kan du dock få mycket kondens/skräp i munstycket, då bör du byta alt skölja av det rejält.

Då återkallas körkortet under ett eller två år. Under spärrtiden har du inte rätt att köra bil. Får du en spärrtid på mer än ett år krävs dessutom ett nytt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för att återfå körkortet. Du måste också söka nytt körkortstillstånd och genomföra riskutbildning vilket innebär merkostnader.

Ja, du kan allvarligt skada mätaren om du har för höga koncentrationer som du blåser.
Du bör absolut undvika är att blåsa direkt efter att du druckit starksprit (inom 20 minuter). Då blodet har nivå i promille och sprit i procent blandas det oerhört stora koncentrationer och nivå motsvarar ofta över 10 promille vilket är helt omöjligt att åstadkomma på ”normalt” sätt. Detta skadar sensorn då den inte är avsedd för detta.
Du får dessutom ett alldeles för högt mätvärde som inte motsvarar din blodalkoholhalt. Väntar du minst 20 minuter efter så får du både rätt värde och riskerar inte att skada sensorn.

Läkarintygen ska vara utfärdade av en läkare med specialistkompetens. Du kan kontakta Dignita på 019-17 00 00 eller sjukvårdsupplysningen eller närmaste vårdcentral för att höra om en sådan läkare finns i närheten av dig.

De polisen använder Dräger har en maximal avvikelse + /- 0.05‰.
Våra alkomätare har minst en noggrannhet på +/- 0,1% vilket ger en väldigt bra indikation på om man har över gränsen 0,2‰.
Det innebär i praktiken att läser du 0.2‰ på instrumentet ligger du normalt inom 0.19 – 0.25‰.
Du bör absolut inte använda din alkomätare för att testa dina gränser utan att du undviker bilkörning och liknande tills du är helt nykter!

Du får endast använda sådana alkolås som Transportstyrelsen godkänt och som presenteras på deras hemsida. Dignita AL-100V är ett av de få godkända alkolåsen. Det krävs även att alkolåset är programmerat på rätt sätt och personligt utfärdat till dig.

Ring till Dignita på 019-17 00 00. Vi svarar på dina frågor och ordnar så att ditt alkolås finns klart att installera på det servicecenter som passar dig bäst.

Du måste installera och serva alkolåset på något Mmc Malmö AB som är ett Dignitas certifierade servicecenter.

Du måste kontrollera och utföra service på alkolåset minst var 6:e månad. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol. Alkolåset informerar om när service ska göras med både ljud och ljussignaler. Vid samtliga servicetillfällen överförs loggade uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen. Om inte uppgifter överförs vid de tillfällen som krävs kan Transportstyrelsen upphäva tillståndet för villkorat körkort.

De flesta bra alkomätare indikerar när kalibrering ska ske, men det ligger på mellan 200-300 tester och i undantagsfall upp till 1000 tester. Det bör alltid ske en kalibrering av alkoholmätaren efter minst 12 månader. Polisen kalibrerar sin alkomätare var 3:e månad för att vara på den säkra sidan.

Ett Dignita-godkänt servicecenter ska utföra en kvalitetssäkrad installation och genomföra förebyggande service och loggtömning av alkolåset var 6:e månad. Om ett alkolås krånglar är servicecentret skyldigt att snarast åtgärda problemet. Du förbinder dig att följa Dignitas och servicecentrets anvisningar för skötsel av alkolåset samt Transportstyrelsens regler för villkorat alkolås.