Hyundai Vägassistans

Snabb hjälp om olyckan är framme. Tel: 0771-648 010

Gratis vägassistans i hela Europa

När du köper en ny Hyundai från en svensk Hyundai-återförsäljare får du automatiskt gratis Hyundai Vägassistans i Sverige och resten av Europa, med undantag av Grönland och Färöarna.

Du får vägassistans under hela bilens livstid

Som Hyundai-ägare kan du upprätthålla vägassistansprogrammet under hela bilens livstid. Du behöver bara se till att serva bilen med jämna mellanrum på en auktoriserad Hyundai-verkstad i Sverige. När servicen är klar kommer din Hyundai att få ett klistermärke som visar att du får vägassistans fram till nästa auktoriserade service. Om din Hyundai inte genomgått alla tidigare servicekontroller behöver den bara in på en service på en Hyundai-verkstad. Därefter ingår den återigen i vägassistansprogrammet. Detta gäller även äldre modeller.

Du får hjälp dygnet runt

Vi svarar i telefonen 24/7. Det innebär att du kan vara trygg med att få hjälp dygnet runt om du råkar ut för tekniska problem. Hyundai Vägassistans gäller endast om ev. säkerhetsrelaterat extraarbete utförs på en auktoriserad Hyundai-verkstad.

Så hjälper vi dig

Reparation på plats

Utgångspunkten är att Hyundai Vägassistans alltid försöker att hjälpa dig vidare från den plats där din Hyundai blivit stående. Ofta kan mindre problem enkelt repareras på plats. Om batteriet är tomt ger vi dig starthjälp (elbilar bogseras till närmaste laddstation). Om bränslet tagit slut kommer vi ut med en reservdunk (vätgasbilar bogseras till närmaste vätgasstation). De originalreservdelar
och bränslet som levereras till dig ska betalas av dig. Om din bil fått punktering hjälper vi till att byta till reservhjul/ nödhjul eller att använda däckkittet. Det är en förutsättning att det finns ett användbart reservhjul/nödhjul eller däckkit och ev. låsmuttrar i din bil.

Bogsering i samband med driftstopp

Om din Hyundai inte kan repareras på plats ingår bogsering av bilen och passagerarna till närmaste Hyundai-verkstad i Hyundai Vägassistans. Om du har ett släp eller en husvagn bogseras även den.

Bärgning
Om din bil sitter fast eller om du kört i diket hjälper vi dig att bärga eller dra loss bilen. Om din bil är okörbar efter bärgningen bogseras den till en autoriserad Hyundai-verkstad. Om vi ska dra loss din bil på din hemadress måste snöröjningen vara tillräcklig. Bärgningen gäller innanför Sveriges gränser.
Inlåsta/borttappade nycklar
Om du haft oturen att låsa in din bilnyckel låser vi upp bilen så att du får din nyckel igen. Om du tappat din nyckel ingår bogsering av bilen och passagerarna till närmaste Hyundai-verkstad i Hyundai Vägassistans. I Sverige kan du även be att få bilen bogserad till den Hyundai-verkstad du föredrar.
Gratis lånebil
Om din bil inte kan repareras samma dag blir du erbjuden en lånebil i upp till 3 dygn. Utgångspunkten är att din lokala Hyundai-verkstad tillhandahåller lånebilen. Om det inte är möjligt kommer Hyundai Vägassistans att hjälpa dig med en lånebil. Om lokala förhållanden gör det omöjligt att tillhandahålla en lånebil kan Hyundai Vägassistans inte hållas ansvarig.
Alternativ transport
Såvida du och eventuella passagerare väljer att inte följa med bärgaren erbjuds ni att fortsätta resan med buss, tåg, taxi eller liknande. Hyundai Vägassistans täcker föraren samt de passagerare som enligt lag får vara med i bilen.
Hotell
Om din Hyundai inte kan repareras samma dag kommer du och det antal passagerare som enligt lag får vara med i bilen att erbjudas hotellövernattning. Det förutsätter att skadeplatsen ligger mer än 100 km från din bostad. I Sverige erbjuds täckning för en övernatt- ning och i utlandet upp till sju övernattningar.
Hämtning av reparerat fordon
Om du ska hämta din Hyundai efter reparation på verkstaden kan du få ersättning för dina utgifter för transport till verkstaden. Flygresa ingår om en tågresa varar mer än 6 timmar (utomlands mer än tio timmar).

 

 

 

Hyundai Vägassistans täcker inte:

• Trafikolycka och trafikskador.
• Kostnader för service.
• Kostnaderna för verkstad, reservdelar, reservhjul, däckkit, bränsle,
motorolja eller andra utgifter relaterade till att skadan åtgärdas.
• Om bilen har byggts om eller trimmats och fått skador
på grund av detta.
• Fel som uppstått på grund av fel på släp, husvagn m.m.
• Om den senaste servicen utförts av en icke auktoriserad verkstad.
• Assistans efter stöld.
• Vid fel som beror på användning av reservdelar som kvalitetsmässigt
inte motsvarar originalreservdelar.
• Bogsering från en verkstad till en annan.
• Vid oberättigad begäran och användning av Hyundai Vägassistans.
• Vid driftstopp pga. oaktsamhet, t.ex. felaktig hantering eller ignorering
av varningslampor.

Force majeure

I händelse av force majeure, däribland strejk, naturkatastrof, extremt väder, extrema vägförhållanden, krig, terrorism, uppror eller oroligheter, kan Hyundai Vägassistans inte hållas ansvarig för bristande assistans. Motsvarande kan inga krav resas mot Hyundai Vägassistans i händelse av bristande assistans.

Din genväg till auktoriserad hjälp

När du använder dig av Hyundai Vägassistans kan du vara säker på att din bil forslas till en auktoriserad Hyundai-verkstad med specialutbildade tekniker. Här används endast originalreservdelar och fabrikens alla föreskrifter följs, så att du alltid tryggt behåller din nybilsgaranti. Hyundai Vägassistans gäller för personbilar och varubilar upp till en totalvikt på 3 500 kg.

Du får samma vägassistans till en Hyundai med ett alternativt drivmedel

Hyundai får in allt fler bilar i modellprogrammet som kör på vätgas, el eller som är hybrider. För dessa bilar, däribland Hyundai IONIQ och Hyundai ix35 vätgas, ingår självklart också Hyundai Vägassistans med precis samma fördelar.